Roomrate – บางแสนริมทะเล ราคา ห้องพัก ชมชล

Worth For You

บางแสนริมทะเล เรา ขอแนะนำ ห้องพัก “ห้องชมชล” ที่เหมาะสำหรับท่านลูกค้า ดังนี้

ห้องพักบางแสนริมทะเล ห้องชมชล

  • ห้องพักบางแสนริมทะเล ห้องชมชล สำหรับ 2 ท่าน

    ราคา3,000.-

    ชั้นสอง B1 ชั้นสาม C1 C7