Roomrate – บางแสนริมทะเล ราคา ห้องพัก ชายชล

Worth For You

บางแสนริมทะเล เรา ขอแนะนำ ห้องพัก “ห้องชายชล” ที่เหมาะสำหรับท่านลูกค้า ดังนี้

ห้องพักบางแสนริมทะเล ห้องชายชล

.
 • ห้องพักบางแสนริมทะเล ห้องชายชล สำหรับ 2 ท่าน

  ราคา2,000.-

  ชั้นหนึ่ง A1

 • ห้องพักบางแสนริมทะเล ห้องชายชล สำหรับ 2 ท่าน

  ราคา2,300.-

  ชั้นหนึ่ง A2

 • ห้องชายชล สำหรับ 2 ท่าน

  ราคา2,500.-

  ชั้นหนึ่ง A3

 • ห้องพักบางแสนริมทะเล ห้องชายชล สำหรับ 2 ท่าน

  ราคา2,800.-

  ชั้นหนึ่ง A4

 • ห้องพักบางแสนริมทะเล ห้องชายชล สำหรับ 6-7 ท่าน

  ราคา6,000.-

  ชั้นหนึ่ง A5